Zpět
 
Novinky
 
 
 
     
 
Vyhledávání
 
 
Vyhledávání na stránkách ústavu
 
     
   
info

Na Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně se studenti seznamují se základními technickými disciplínami jako je Technické kreslení, Strojírenská technologie, Mechanika-pružnost a pevnost, Nauka o materiálu, Části strojů aj. V navazujícím magisterském studiu na tyto předměty plynule naváží odbornými předměty profilující oborové zaměření studenta.

Pro širokou škálu oborů Mendelu je na Ústavu techniky a automobilové dopravy připravena pestrá paleta povinných, a také volitelných předmětů. Jen namátkou - Vozidlové motory, Dopravní motorová vozidla, Údržba a opravy, Diagnostika motorových vozidel, Jakost a zkušebnictví, Zkoušení motorových vozidel, Alternativní zdroje energie, Hydraulické a pneumatické systémy, Technologie silniční dopravy, Mobilní energetické prostředky, Ochrana proti korozi a další pro studenty zcela jistě atraktivní předměty.

Koncepce výuky na Ústavu techniky a automobilové dopravy umožňuje studentům získat nejen potřebný všeobecný přehled v technických vědách, ale i hlubší poznání ve zvolené specializaci tak, aby po absolovování Mendelovy univerzity v Brně byli kvalitně připraveni pro praxi jak teoretickými znalostmi, tak praktickou dovedností.